top of page
energo-assistance_sklo

Termovizní měření
Úniky tepla

Spolehlivý zdroj informací při problémech s úniky tepla.

Získejte přehled o cestách, jak efektivně snižovat účty za energie, zajistit vyšší tepelný komfort domova, bojovat s nadměrnou vlhkostí, jednoduše "žít ve zdravější domácnosti" .

Thermostat

Desatero, jak snížit úniky tepla

Omezení úniků tepla z domu je důležité nejen pro úsporu energie, ale také pro zlepšení pohodlí a snížení nákladů na vytápění. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout: Izolace stěn a stropů: Dobrá izolace stěn a stropů zabraňuje úniku tepla ven a zvyšuje účinnost vytápění. Použijte izolační materiály, jako jsou minerální vlna, polystyren nebo polyuretanová pěna. Zateplení oken a dveří: Zkontrolujte těsnost oken a dveří. Pokud jsou utěsnění poškozená nebo nedostatečná, může unikat mnoho tepla. Případně můžete použít izolační fólie na okna a těsnit dveře podle potřeby. Zajistění správného utěsnění: Zkontrolujte průchody pro elektrické kabely, trubky a jiné otvory v obvodových stěnách. Použijte tmel nebo izolační pěnu na zacelení prasklin a otvorů, které mohou být místy úniku tepla. Optimalizace topení: Nastavte termostaty na efektivní teploty. Mějte na paměti, že i několik stupňů nižší teplota může výrazně snížit náklady na vytápění. Využijte programovatelné termostaty, které umožňují automatické snižování teploty během doby, kdy nejste doma. Správná údržba topení: Pravidelně si nechávejte servisovat vytápěcí systém, aby byl co nejefektivnější. Čisté a správně nastavené topení znamená nižší náklady na provoz. Záclony a žaluzie: Záclony a žaluzie mohou pomoci udržovat teplo uvnitř prostoru. Večer je zatáhněte, abyste zabránili úniku tepla skrze okna. Zlepšení střechy: Pokud máte půdu nebo podkroví, zkontrolujte, zda je dostatečně izolované. Nesprávná izolace střechy může způsobit výrazné úniky tepla. Údržba a izolace trubek: I neizolované trubky mohou způsobit únik tepla. Izolujte trubky v nevytápěných prostorách, jako jsou podkroví, sklepy a garáže. Modernizace topení: V závislosti na stavu vašeho topení může být výhodné zvážit jeho modernizaci na efektivnější způsob vytápění, například tepelná čerpadla, kondenzační kotle apod. Pravidelné větrání: Pravidelné větrání místností vám umožní odstranit vlhkost, která může způsobovat únik tepla. Při větrání ale nezapomínejte na rychlé zavření oken, aby neuniklo příliš mnoho tepla. Kombinací těchto kroků můžete výrazně snížit úniky tepla z vašeho domu a dosáhnout efektivnějšího vytápění

Výhody termovizního měření úniku tepla

Termovizní diagnostika budov je technika, která využívá infračerveného záření k vizualizaci teplotních rozdílů na povrchu a uvnitř budov. Tato technika umožňuje identifikovat tepelné anomálie, které mohou naznačovat různé problémy a nedostatky ve stavbě a izolaci. Termovizní diagnostika je cenným nástrojem pro zjišťování skrytých vad a efektivní analýzu energetické účinnosti budov. Výhody a přínosy termovizní diagnostiky budov zahrnují: Rychlá identifikace problémů: Termovizní kamera umožňuje rychle zmapovat teplotní rozdíly na povrchu budovy. To umožňuje snadno identifikovat oblasti s tepelnými anomáliemi, které by mohly signalizovat problémy, jako jsou úniky tepla, vlhkost, nebo poruchy izolace. Prevence vzniku vad: Díky termovizní diagnostice je možné odhalit problémy ve fázi, kdy jsou ještě malé a snáze opravitelné. To může předcházet větším škodám a zvýšit životnost budovy. Energetická efektivnost: Identifikace tepelných úniků umožňuje provést úpravy v izolaci a konstrukci, což může výrazně snížit náklady na vytápění a chlazení budovy. Zlepšená energetická efektivnost vede k úsporám energií a nižším provozním nákladům. Kvalita vnitřního prostředí: Odhalení vlhkostních problémů, které by mohly vést k výskytu plísní a dalším zdravotním problémům, může zlepšit kvalitu vnitřního prostředí budovy. Plánování údržby a renovací: Termovizní diagnostika umožňuje získat přesné a aktuální informace o stavu budovy, což usnadňuje plánování údržby a renovací. Opravy lze provést cíleně na základě reálných dat. Podpora rozhodování: Vlastníci a správci budov mohou na základě termovizní diagnostiky lépe posoudit, které části budovy potřebují okamžitou pozornost a investice. Dokumentace a důkazy: Výsledky termovizní diagnostiky mohou sloužit jako důkaz při pojišťovacích nárocích nebo při prokazování stavu budovy v rámci právních transakcí. Zvýšení hodnoty nemovitosti: Budova s potvrzenou kvalitní izolací a nízkými tepelnými ztrátami může mít vyšší hodnotu na trhu nemovitostí. Je však důležité si uvědomit, že termovizní diagnostika má i svá omezení. Například výsledky mohou být ovlivněny venkovními teplotami, povětrnostními podmínkami a dalšími faktory. Pro správnou interpretaci výsledků je třeba spolupracovat s odborníky na termovizní diagnostiku a stavební inženýry.

energo-assistance_dum2
Architects Planning a House

Čím zateplit aneb odvěký spor "minerální vata vs. polystyren"

Výběr mezi minerální vatou a polystyrenem pro zateplení budov závisí na několika faktorech, jako jsou typ budovy, požadavky na izolaci, finanční možnosti, životní prostředí a osobní preference. Každý materiál má své vlastní výhody a nevýhody. Zde je několik informací o obou materiálech: Minerální vata: Minerální vata je izolační materiál vyrobený z kamenné vlny nebo skelných vláken. Je to populární volba kvůli svým izolačním vlastnostem a odolnosti proti ohni. Minerální vata má vysokou tepelnou odolnost a zvukovou izolaci, což může být důležité pro určité typy budov. Je relativně nehořlavá a má nízkou nasákavost vlhkosti, což může být výhodné pro zateplování budov v místech se změnlivými klimatickými podmínkami. Polystyren (EPS nebo XPS): Polystyren je plastový materiál, který je často používán pro izolaci budov. Existují dva hlavní typy: expandovaný polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS). Polystyren má dobré izolační vlastnosti a je obvykle cenově dostupnější než minerální vata. XPS má vysokou pevnost a stabilitu a je odolnější vůči vlhkosti než EPS. Oba typy polystyrenu jsou hořlavé, takže je důležité zvážit ohnivzdornost v závislosti na konkrétním použití. Při rozhodování mezi těmito dvěma materiály je klíčové zvážit: Klimatické podmínky na místě, kde se budova nachází, a jaký vliv bude mít vlhkost na izolační vlastnosti materiálu. Požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci. Náklady na materiál, instalaci a dlouhodobou údržbu. Bezpečnostní a environmentální hlediska, jako je hořlavost, recyklovatelnost a životní cyklus materiálu. Neexistuje univerzální odpověď na to, který materiál je "lepší", protože to závisí na konkrétních okolnostech. Při rozhodování je nejlepší konzultovat s odborníkem na stavební izolace, abyste vybrali materiál, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a požadavkům.

Účty za elektřinu, držte náklady pod kontrolou

Úspora energií v domácnosti je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také může snížit vaše náklady. Zde je několik tipů, jak můžete ušetřit energii ve vaší domácnosti: Úsporné osvětlení: Používejte úsporné žárovky s nízkou spotřebou energie (LED, kompaktní zářivky), které vydrží déle a spotřebují méně elektřiny než klasické žárovky. Vypínání spotřebičů: Vypínejte spotřebiče, které nepoužíváte, zásuvky a elektronická zařízení v pohotovostním režimu. Některé spotřebiče i v pohotovostním režimu mohou stále odebírat energii. Správné vytápění a chlazení: Nastavte termostat na nižší teplotu v zimě a na vyšší teplotu v létě. Ujistěte se, že okna a dveře jsou správně utěsněny, aby se minimalizoval únik tepla či chladu. Izolace: Dodatečná izolace stěn, stropů a podlah může zlepšit udržování teploty v interiéru a snížit náklady na vytápění nebo chlazení. Efektivní spotřebiče: Při nákupu nových spotřebičů vybírejte ty s energetickým štítkem s vyšším hodnocením (A+++ jsou ty nejlepší). Moderní spotřebiče jsou obvykle energeticky úspornější než starší modely. Myčka a pračka: Plňte myčku a pračku na plnou kapacitu, abyste maximalizovali využití energie a vody za jedno praní nebo mytí. Správné vaření: Používejte pokličky na hrncích a pánvích, abyste udrželi teplo a snížili dobu vaření. Také volte správnou velikost hořáku na vaření podle velikosti hrnce. Větrání: Při větrání otevírejte okna krátce a intenzivně, abyste rychle vyměnili vzduch, a poté je zavřete. To pomůže minimalizovat únik tepla nebo chladu. Vypínání světel: Zvykněte si vypínat světla, když opouštíte místnost. Používejte senzory pohybu nebo časové spínače, pokud to vaše domácnost umožňuje. Solární panely: Pokud je to možné, zvažte instalaci solárních panelů na střechu vašeho domu. Tím můžete výrazně snížit spotřebu elektřiny z klasických zdrojů. Pravidelná údržba: Ujistěte se, že vaše zařízení a systémy jsou v dobrém stavu. Pravidelná údržba může zajistit efektivní fungování a snížení spotřeby energie. Energetický audit: Zvažte provedení energetického auditu vaší domácnosti. Profesionál vám může poskytnout konkrétní rady a doporučení, jak maximalizovat energetickou účinnost. ​ Ušetření energie není jen o jednotlivých akcích, ale o změně životního stylu a návyků. Postupně implementujte tyto tipy do vašeho každodenního života a sledujte, jak se snižují vaše náklady na energii.

Light Bulb
Insulation

Správná izolace oken, klíč k zamezení úniků tepla v domě

Správná izolace oken je klíčová pro udržení teploty a energetické účinnosti domu. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k tomu, abyste správně izolovali okna: Tesnění trhlin a mezer: Zkontrolujte okna na přítomnost trhlin, mezer nebo prasklin mezi rámem okna a stěnou. Použijte silikonovou těsnící hmotu nebo utěsnění na bázi expandující pěny, abyste tyto trhliny zacelili. To pomůže zabránit průvanu a úniku tepla. Použití těsnících proužků: Na okenní rám můžete přidat těsnící proužky, které pomáhají vytvořit pevné těsnění mezi okenním rámem a sklem. Existuje mnoho typů těchto proužků, včetně gumových, silikonových nebo pěnových těsnících proužků. Dvojitá nebo trojitá skla: Pokud vaše okna nemají dvojitá nebo trojitá skla, může být výhodné je nahradit novými, energeticky účinnými okny s takovými skly. Dvojité nebo trojité sklo pomáhá lépe izolovat před teplotními změnami a hlukem. Okenní fólie: Existují izolační fólie, které lze aplikovat přímo na sklo. Tyto fólie mohou pomoci zlepšit tepelnou izolaci okna tím, že odrážejí teplo zpět do místnosti a brání úniku tepla ven. Rolety nebo závěsy: Použití těžkých závěsů nebo rolet může pomoci izolovat okno tím, že zabraňují průniku chladného vzduchu do místnosti. Mohou také sloužit jako další vrstva izolace mezi oknem a interiérem. Izolační rámy: Existují izolační rámy/límce, které lze instalovat kolem oknen. Tyto rámce mohou být naplněny izolačním materiálem a pomáhají zvýšit celkovou tepelnou účinnost okna. Oprava poškození: Pokud máte poškozené okenní rámy nebo sklo, měli byste provést potřebné opravy, abyste zajistili, že izolace bude optimální. Prasklé nebo poškozené okno může vést k úniku tepla i vody. Profesionální pomoc: Pokud se cítíte nesvědomití v provádění těchto úprav sami, můžete zvážit zapojení odborníků, kteří se zabývají izolací oken. Profesionální instalace může zajistit, že izolace bude provedena správně a efektivně. Kontaktujte Energo-Assistance. Celkově platí, že správná izolace oken je důležitá pro energetickou účinnost domu a pohodlí jeho obyvatel. Každý krok, který podniknete, může přispět k lepší tepelné izolaci a snížení nákladů na vytápění a chlazení.

Termovize pomáhá při vodovodních škodách

Termovizní měření může být užitečné při úniku vody, zejména pokud hledáte způsob, jak identifikovat místa, kde voda uniká a způsobuje problémy. Termovizní kamery zachycují tepelné záření, které tělesa vydávají v závislosti na jejich teplotě. Při úniku vody může dojít k několika situacím, kdy termovize může být užitečná: Identifikace vlhkosti a chladných míst: Voda, která uniká z trubek nebo jiných zařízení, může způsobit změnu teploty v okolních materiálech. Termovize by mohla ukázat chladné oblasti, které naznačují, kde se voda hromadí. Detekce skrytých úniků: Některé úniky vody mohou být skryté za stěnami nebo pod podlahovým povrchem. Termovize může odhalit nepatrné teplotní rozdíly na povrchu, což může naznačovat přítomnost vody pod povrchem. Monitorování sucha: Naopak, termovize může ukázat suchá místa, kde by mohlo docházet k odpařování vody, což by mohlo být užitečné pro detekci netěsností. Kontrola zařízení a izolace: Termovize může být použita ke kontrole stavu vodovodních trubek, topení, klimatizačních systémů a dalších zařízení, což může zabránit potenciálním únikům vody. Rychlá lokalizace problému: Pokud máte únik vody ve stěně nebo stropě, termovize může rychle pomoci identifikovat oblast, kde problém vzniká, což může zrychlit opravy a minimalizovat škody. Je však třeba mít na paměti, že termovizní měření není univerzálním řešením a nemusí vždy přesně odhalit problémy s únikem vody. Některé situace mohou být složitější než jen změna teploty, a proto by měly být termovizní údaje interpretovány s ohledem na celkový kontext a mohou být doplněny jinými diagnostickými metodami.

Fixing a Pipe

Zatékání do domu? Termovizní měření pomůže se zjištěním místa a pozsahu zatečení

Termovize je technologie, která umožňuje vizualizaci teplotních rozdílů povrchů. V případě zatékání do domu střechou může být termovize užitečným nástrojem pro identifikaci problémů, které by jinak mohly být obtížněji zjištěny tradičními metodami. Zde je několik způsobů, jak může být termovize využita: Identifikace vlhkých míst: Střecha postižená zatékáním bude pravděpodobně mít na povrchu určitá místa s vyšší vlhkostí. Termovize může zobrazit teplotní rozdíly mezi suchými a vlhkými oblastmi, což umožní rychlou identifikaci potenciálních míst, kde voda proniká. Mapování ztrát tepla: Některé zatékání může způsobit tepelné mosty nebo ztráty tepla v budově. Termovize může odhalit oblasti s vyšší teplotou, což naznačuje, že teplo uniká, což může být způsobeno zatékáním v těchto oblastech. Kontrola zatékání do stěn: Kromě střechy může být termovize použita k detekci zatékání do stěn. Voda může pronikat stěnami a způsobovat vlhkost a plísně. Termovize může odhalit oblasti s nižší teplotou na povrchu stěny, což může indikovat problémy spojené se zatékáním. Monitorování oprav: Po provedení oprav na střeše nebo stěnách může být termovize použita k monitorování účinnosti těchto oprav. Pokud jsou problémy odstraněny, měla by být teplotní rozdíly na povrchu konzistentní a neindikovat zatékání. Preventivní údržba: Pravidelné používání termovize pro kontrolu stavu střechy a stěn může pomoci odhalit potenciální problémy ještě před tím, než se stanou závažnými. To umožňuje provést opravy nebo údržbu dříve a snížit tak náklady na opravy. Je však důležité si uvědomit, že termovize může být efektivní jen za určitých podmínek. Například pokud zatékání nezpůsobuje výraznější změny teploty na povrchu, může být obtížné jej detekovat pomocí termovize. Dále je také nutné brát v úvahu, že termovize ukazuje teplotní rozdíly a není přímočaře citlivá na samotnou vlhkost, což může vést k falešným pozitivním výsledkům. Pro komplexní analýzu stavu střechy a budovy je často vhodné kombinovat termovizi s jinými diagnostickými metodami a odborným posouzením

Red Roof Tiles
bottom of page