top of page
Young shocked blonde woman in blue jeans and a shirt is squatting with cleansers near a wa

Odstranění plísní v domě

Rádce při likvidaci plísní v bytech a domech. Spolehlivý zdroj informací pro všechny, kteří hledají způsoby, jak se zbavit plísní a žít ve zdravější domácnosti

black-mold-wall-532332531-1557364039.jpg

Jaké druhy plísní můžeme objevit v domácnosti?

Aspergillus: Tato plíseň je velmi rozšířená a může se vyskytovat v domácích prostorách, zejména pokud je přítomna vlhkost. Některé druhy Aspergillus mohou být zdraví škodlivé. Penicillium: Penicillium může být nalezeno na potravinách, zejména na starých sýrech, a také v domácnostech na površích, které mohou být vlhké. Cladosporium: Tato plíseň se často vyskytuje na rostlinách, ale může se také objevit v domácnostech, zejména ve vlhkých prostorách. Stachybotrys: Je známá jako "černá plíseň" a může se vyskytovat na stavebním materiálu, jako jsou dřevo a gipskarton. Některé druhy Stachybotrys mohou být toxické. Alternaria: Tato plíseň se často objevuje v interiérech na vlhkých místech, jako jsou koupelny a kuchyně. Mucor: Mucor může růst na potravinách a na vlhkých površích v domácnosti. Chaetomium: Tato plíseň se často objevuje v domácích prostorách, kde je vysoká vlhkost, a může se nacházet na papírových produktech, dřevě a textiliích. Aureobasidium: Tato plíseň může růst na površích, které jsou vystaveny vlhkosti, jako jsou okenní rámky a koupelnové fólie. Trichoderma: Trichoderma se může objevit v domácnostech, kde je vlhkost a rozkládající se organický materiál, například na dřevě. Je důležité si uvědomit, že výskyt plísní v domácnosti může být nepříznivý pro kvalitu vzduchu a zdraví obyvatel, zejména pokud jde o plísně, které mohou být toxické nebo způsobovat alergie. Pokud zaznamenáte v domácnosti výrazný růst plísní nebo máte obavy o zdraví, měli byste zvážit konzultaci s odborníkem na odstranění plísní a podniknout kroky k odstranění příčiny vlhkosti a vytvoření nepříznivých podmínek pro růst plísní.

Jaké jsou příčiny vzniku plísní v bytě?

Plísně v bytě mohou vzniknout z několika různých příčin. Kombinace vlhkosti a organického materiálu vytváří ideální podmínky pro růst plísní. Následující jsou hlavní příčiny vzniku plísní v bytě: Vlhkost: Nadměrná vlhkost je jednou z hlavních příčin vzniku plísní v interiérech. Voda může proniknout do domu z různých zdrojů, jako jsou zatékající střechy, netěsná okna, prasklé potrubí nebo nedostatečná izolace. Vlhkost také může vznikat v koupelnách a kuchyních během běžného používání. Nedostatečná ventilace: Nedostatečná ventilace může způsobit hromadění vlhkosti uvnitř bytu. To se často děje v uzavřených místnostech, jako jsou koupelny, kde pára z horké vody nemá dostatečně možnost uniknout. Špatné izolace: Špatná izolace může způsobit kondenzaci vlhkosti na površích, které jsou chladnější než okolní vzduch. Toto je často viditelné na oknech a stěnách, zejména v zimních měsících. Nedostatečný úklid: Nedostatečný úklid a neúplné odstranění rozkládajícího se organického materiálu může také přispět k růstu plísní. Plísně se mohou objevit na potravinách, nečistotách, prachu a jiných organických materiálech. Špatné větrání po sušení prádla: Pokud sušíte prádlo uvnitř, vlhkost z něj může unikat do vzduchu a zvyšovat vlhkost v místnosti. To může vytvořit ideální podmínky pro růst plísní. Nedostatečná cirkulace vzduchu: Místnosti s nedostatečným prouděním vzduchu, zejména v koutech a za nábytkem, mohou vyvolávat problémy s růstem plísní. Teplotní rozdíly: Rozdíly v teplotě mezi vnitřním a vnějším prostředím mohou způsobit kondenzaci vlhkosti na površích, což může podporovat růst plísní. Znečištěný vzduch: Vzdušné znečištění může zahrnovat mikroskopické částice organického materiálu, které mohou sloužit jako potrava pro plísně, což může zvýšit riziko expanze mikroorganismů. Pro prevenci růstu plísní v bytě je důležité udržovat vlhkost na správné úrovni, zajistit dobrou ventilaci a pravidelný úklid, a také řešit potenciální problémy s izolací a stavebními vadami. Rychlá identifikace a odstranění zdrojů vlhkosti je klíčová pro zabránění růstu plísní.

pretty blonde woman with mouth nose mask cleans mold from dirty apartment wall.jpg
Building New House Frame

Vliv tepelných mostů na vznik plísní v domácnosti

Tepelné mosty jsou oblasti v budově, kde je tepelný přenos mezi vnitřkem a venkem zvýšen kvůli špatné izolaci, nebo destrukci tepelné bariéry. Tyto oblasti mohou způsobit několik problémů, včetně zvýšeného rizika vzniku plísní v domácnosti. Uvádáme, jak tepelné mosty mohou ovlivnit vznik plísní: Kondenzace vlhkosti: Tepelné mosty často způsobují kondenzaci vlhkosti, protože studené povrchy, které jsou spojeny s větším tepelným mostem, mají tendenci chladnout až do bodu, kdy se na nich vzduchová vlhkost kondenzuje a vytváří vlhké prostředí. Toto vlhké prostředí je ideálním místem pro růst plísní. Zhoršená izolace: Tepelné mosty často souvisejí s nedostatečnou izolací budovy. To může znamenat, že zimní chlad nebo letní teplo pronikají do interiéru, což zvyšuje vlhkost v místnosti a může vést k růstu plísní. Zvýšená teplotní diference: Tepelné mosty způsobují větší rozdíly v teplotě mezi vnitřním a vnějším prostředím. Tyto rozdíly mohou způsobit kondenzaci na površích a vytvoření kondenzačních míst pro plísně. Zhoršená vzduchová kvalita: Tepelné mosty mohou také zhoršit vzduchovou kvalitu uvnitř domu, protože mohou způsobit, že mikroskopické částice plísní, prachu a alergenů pronikají do interiéru, což může vést k alergiím a dalším zdravotním problémům. Pro prevenci vzniku plísně v důsledku tepelných mostů je důležité zajistit správnou izolaci a těsnění budovy. Opravy a izolační práce mohou pomoci snížit vliv tepelných mostů na vnitřní teplotu a vlhkost. Pravidelná údržba a kontrola budovy jsou také důležité, aby bylo možné problémy s tepelnými mosty identifikovat a řešit co nejdříve.

Role hydroizolace a její vliv na vznik plísní v budovách

Správná hydroizolace je klíčovým faktorem pro prevenci vzniku plísní v budovách. Hydroizolace zabraňuje pronikání vody do konstrukce budovy a vytváření vlhkých podmínek, které jsou ideální pro růst plísní. Zde je, jak správná hydroizolace může ovlivnit vznik plísní: Zabraňuje pronikání vlhkosti: Hlavním účelem hydroizolace je zabránit pronikání vody do stěn, stropů a podlah budovy. Když je konstrukce těsně uzavřená a chráněná před vodou, nemají plísně dostatek vlhkosti pro růst. Snížení rizika tepelných mostů: Špatná hydroizolace může vést k problémům s tepelnými mosty, což zvyšuje riziko kondenzace vlhkosti a vzniku plísně. Správná hydroizolace pomáhá udržet vnitřní teploty konstantní a snižuje šance na kondenzaci. Zlepšení vzduchové kvality: Kvalitní hydroizolace také pomáhá udržovat lepší vzduchovou kvalitu uvnitř budovy tím, že zabraňuje průniku vlhkosti a kontaminantů z vnějšího prostředí. To může snížit riziko alergií a zdravotních problémů spojených s plísněmi. Prodlužuje životnost konstrukce: Hydroizolace chrání stavební materiály před poškozením způsobeným vlhkostí a vodou. Tím se prodlužuje životnost budovy a snižuje potřeba nákladných oprav. Prevence strukturálního poškození: Kromě růstu plísně může vlhkost také způsobit strukturální poškození budovy, jako je hniloba dřeva nebo koroze kovových částí. Správná hydroizolace zabraňuje těmto problémům. Pro úspěšnou hydroizolaci budovy je důležité používat kvalitní hydroizolační materiály a správně je instalovat. To zahrnuje správné těsnění spojů a překrytí klíčových oblastí, jako jsou spáry a spoje mezi materiály. Pravidelná údržba a kontrola hydroizolace jsou také nezbytné pro udržení její účinnosti v průběhu času. Bezpečná a suchá budova je klíčem k prevenci růstu plísní a dalším problémům spojeným s vlhkostí.

featured-images-1999-X-1333.jpg
Cleaning Wet Wall Mold. Home Apartment Mould.jpg

Čeho se při odstraňování plísně vyvarovat?

Při odstraňování plísně je důležité dodržovat opatření pro ochranu zdraví a zabránění šíření plísně na jiná místa. Existuje několik věcí, kterých byste se měli při odstraňování plísně vyvarovat: Nechtěný kontakt s plísní: Nedotýkejte se plísně holýma rukama. Použijte ochranné rukavice, abyste zabránili přímému kontaktu s plísní. Nedýchání plísně: Při odstraňování plísně použijte respirátor s vhodným filtrem (například N95), abyste zabránili vdechování plísní nebo plísňových spor. Nepoužívejte chemické látky bez ochranných opatření: Pokud používáte chemické čisticí prostředky nebo dezinfekční látky, používejte je v dobře větraných prostorách a mějte na sobě vhodný osobní ochranný prostředek. Nemíchejte různé chemické látky: Neprovádějte nekontrolované míchání různých čisticích prostředků, protože to může způsobit nebezpečné chemické reakce. Nepřeceňujte své síly: Pokud se plíseň nachází na větší ploše, nebo pokud se jedná o vážný problém, měli byste zvážit profesionální odstranění plísně. Nerozsévejte plíseň: Při odstraňování plísně se snažte zabránit rozptylování plísňových spor. To můžete udělat tím, že budete opatrně odstraňovat a čistit postiženou oblast. Neodkládejte odstranění plísně: Čím déle plíseň zůstane neodstraněná, tím více se může rozšířit a zhoršit problém. Nedoporučuje se používat zasažený nábytek nebo textilie, které byly postiženy plísní: Plíseň může proniknout do textilií a nábytku, což může ztížit odstranění plísně z těchto materiálů. Vyvarujte se provádění odstranění plísně, pokud máte zdravotní problémy nebo alergie na plíseň: V takovém případě zvažte profesionální pomoc.

Plísně v domácnosti a jejich dopad na lidské zdraví

Existence plísní v domácnosti může mít různé dopady na zdraví obyvatel. Někteří lidé jsou citlivější na plísně než jiní, a proto mohou projevovat zdravotní problémy po kratším nebo delším vystavení plísním. Zde jsou některé z hlavních zdravotních dopadů, které mohou být spojeny s plísněmi v domácnosti: Respirační problémy: Vdechování plísňových spor nebo alergenů z plísní může vyvolat různé respirační problémy, včetně kašle, kýchání, rýmy, svíravosti v krku a dušnosti. U některých jedinců může vést k exacerbaci astmatu. Alergie: Plísně mohou vyvolat alergické reakce u citlivých jedinců. Tyto reakce mohou zahrnovat kožní vyrážky, svědění, oteklé oči a různé další příznaky alergie. Infekce: Některé druhy plísní mohou způsobit infekce u lidí se sníženou imunitou, například u osob po transplantaci orgánu, pacientů s HIV nebo osob s vážnými zdravotními problémy. Zhoršená kvalita vzduchu: Plísně mohou zhoršit kvalitu vzduchu v domácnosti tím, že uvolňují toxiny a alergeny. To může mít negativní dopad na celkové zdraví, zejména u osob trpících respiračními chorobami. Zhoršení chronických onemocnění: U lidí s existujícími chronickými onemocněními, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) nebo bronchiální astma, mohou plísně zhoršit jejich stav a způsobit zvýšené obtíže s dýcháním. Nežádoucí zdravotní příznaky: Někteří lidé mohou mít nežádoucí zdravotní příznaky, jako je únava, bolesti hlavy nebo bolesti svalů, které mohou být spojeny s vystavením plísním. Je důležité si uvědomit, že reakce na plísně mohou být individuální a závisí na citlivosti a zdravotním stavu každého jedince. Pokud máte podezření na existenci plísně v domácnosti a projevujete zdravotní problémy, je doporučeno konzultovat se zdravotním odborníkem a provést odpovídající kroky k odstranění plísně a zlepšení kvality vzduchu v domě. Prevence a rychlá reakce na problémy s plísněmi jsou klíčové pro ochranu zdraví.

SHL7fb27d_rodina_v_posteli_41349117365_o.jpg
plíseň4.jpg

Jak si poradit s plísněmi na půdě?

Boj s plísněmi na půdě vyžaduje určité kroky k identifikaci, odstranění a prevenci. Plísně na půdě mohou být způsobeny nadměrnou vlhkostí, nedostatečnou ventilací nebo stavebními vadami. Zde je několik kroků, jak si poradit s plísněmi na půdě: Vyhodnocení problému: Nejprve zjistěte rozsah problému. Zjistěte, kde se plísně nachází, a zjistěte, zda je způsobena aktuální vlhkostí nebo stavebními vadami. Odstranění plísní: Můžete použít směs vody a mýdla nebo komerční čisticí prostředky určené pro plísně. Po odstranění plísně důkladně umyjte povrchy a nechte je uschnout. Kontrola vlhkosti: Zjistěte, co způsobuje vlhkost na půdě a snažte se problém řešit. To může zahrnovat opravy střechy, zlepšení izolace, zajištění dobré ventilace a odstranění zatékajících oken. Prevence: Po odstranění plísně proveďte opatření k prevenci jejího znovuobjevení. To může zahrnovat pravidelnou kontrolu půdy, udržování vhodné vlhkosti a zlepšení ventilace. Ostranění zdroje vlhkosti: Pokud je problém s plísní na půdě způsoben vodními zatékáním, je nezbytné identifikovat a odstranit zdroj této vlhkosti. Izolace: Zlepšení izolace půdního prostoru může pomoci snížit riziko kondenzace vlhkosti a růstu plísně. Profesionální pomoc: Pokud máte závažný problém s plísní na půdě nebo nejste schopni problém identifikovat a řešit, zvážte kontaktování profesionální firmy na odstranění plísně. Odborníci mají potřebné znalosti a vybavení pro efektivní řešení problému. Je důležité rychle a efektivně řešit problémy s plísněmi na půdě, protože plísně mohou negativně ovlivňovat kvalitu vzduchu v domě a zdraví obyvatel. Prevence a pravidelná údržba jsou klíčové pro minimalizaci rizika vzniku plísně na půdě.

Přínos rekuperace v boji proti plísním

Rekuperace (větrání s rekuperací tepla) může hrát důležitou roli v boji proti plísním v interiérech tím, že pomáhá udržovat zdravou a stabilní vlhkost a kvalitu vzduchu v domě. Zde je, jak rekuperace může přinést přínosy v boji proti plísním: Odstraňování vlhkosti: Rekuperační systémy umožňují efektivní odstranění vzdušné vlhkosti z interiéru. Tím pomáhají zabránit nadměrné vlhkosti, která je častým faktorem pro růst plísní. Tím, že odvádějí vlhkost ven, snižují riziko kondenzace na površích a tvorby vlhkých prostředí pro plísně. Zlepšení vzduchové kvality: Rekuperační systémy také zvyšují kvalitu vzduchu tím, že odstraňují kontaminanty a alergeny z interiéru, což může zahrnovat plísňové spory. To má pozitivní vliv na zdraví obyvatel a snižuje riziko alergických reakcí spojených s plísněmi. Zajištění ventilace: Rekuperační systémy zajišťují kontinuální ventilaci, což pomáhá udržovat čerstvý vzduch v interiéru. Díky tomu se snižuje pravděpodobnost stagnujícího vzduchu a vytvoření mikroklimatu, které by mohlo podporovat růst plísní. Rovnoměrné rozložení teploty: Některé rekuperační systémy mohou také přenášet teplo z teplejších prostor do chladnějších, což pomáhá udržovat rovnoměrné rozložení teploty v domě. To může snížit riziko kondenzace vlhkosti na chladných površích, což by mohlo podporovat růst plísní. Úspora energie: Moderní rekuperační systémy jsou navrženy tak, aby byly energeticky efektivní. To může pomoci snížit náklady na vytápění a chlazení domu. Je důležité si uvědomit, že rekuperační systémy jsou efektivní pouze tehdy, pokud jsou správně nainstalovány a udržovány. Pravidelná údržba, včetně čištění filtrů a kontrol stavu systému, je důležitá pro udržení jeho účinnosti. Rekuperační systém by měl být dimenzován na velikost a potřeby domu. Vhodně zvolený a udržovaný rekuperační systém může významně přispět k prevenci růstu plísní v domě.

hvac engineer install heat recovery ventilation system for new house_edited.jpg
bottom of page