top of page

Acerca de

Podmínky Ochrany osobních údajů

GDPR - Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE PRO SUBJEKTY na které se vztahují informace týkající se zpracování osobních údajů verze 10/2023 účinná od 1.10. 2023

 

 

 1. Účely a doba uchování osobních údajů

 

 1. Tento dokument obsahuje informace týkající se ochrany osobních údajů poskytovaných návštěvníky našich webových stránek, zejména uživateli, kteří využívají kontaktní formulář.

 2. Cílem tohoto dokumentu je seznámit subjekty údajů s jejich právy a poskytnout jasné informace o tom, jak budou zpracovávány jejich osobní údaje.

 3. Správce osobních údajů dodržuje při zpracování osobních údajů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známé jako GDPR, platné od 25. května 2018, a také zákona č. 110/2019 Sb., který doplňuje GDPR a nahradil předchozí právní úpravu ochrany osobních údajů uvedenou v zákoně č. 101/2000 Sb.

 

 1. Identifikace subjektu zpracování osobních údajů

 

ENERGO-ASSISTANCE s.r.o.

IČO 177 42 404

Se sídlem Praha 9, Makedonská 599/3, PSČ 190 00

zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,

vložka 375913

​E-mail: info@energo-assistance.cz

WEB www.energo-assistance.cz

 

 1. JAKÉ INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJECH ZPRACOVÁVÁME A JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY?

 

 1.  Zpracováváme pouze informace, které aktivně poskytnete. Neprovádíme aktivní sběr osobních údajů. Konkrétně se jedná o údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře na našem webu www.energo-assistance.cz.

 2. Pokud je pro určité účely zpracování osobních údajů vyžadován Váš souhlas, zpracováváme takové údaje pouze tehdy, když obdržíme Váš výslovný souhlas.

 3. Poskytování osobních údajů je vždy dobrovolné. V některých případech bychom však nemohli poskytnout služby bez určitých údajů, které jsou nezbytné pro smluvní vztah.

 4. 4. Vaše osobní údaje mohou být běžnými osobními údaji nebo mohou být citlivými údaji, což podléhá přísnějším právním podmínkám podle platných právních předpisů.

 

4. Běžné osobní údaje

4.1.1 FYZICKÁ OSOBA – uživatel našeho portálu www.energo-assistance.cz  který vyplnil kontaktní formulář za účelem obdržení odpovědi od správce na konkrétní otázku bez vytváření smluvního vztahu s námi: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon.

4.1.2 FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK SPOTŘEBITEL – uživatel, který provádí nákup našich služeb: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefon, případně dodací adresa, pokud se liší od trvalého bydliště. Pokud zákazník provede platbu za naše služby, jsou také zpracovány údaje o čísle bankovního účtu použitého k úhradě.

4.1.3 FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK PODNIKATEL – uživatel, který provádí nákup našich služeb: jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefon, případně dodací adresa, pokud se liší od sídla. Pokud zákazník podnikatel provede platbu za naše služby, zpracováváme také údaje o čísle bankovního účtu použitého k úhradě služeb.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLNĚNÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

 

Pro plnění našich smluvních povinností vyžadujeme následující osobní údaje od fyzické osoby, která provedla objednávku nebo nákup služeb:

 

- Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, bydliště, případně dodací adresa a číslo bankovního účtu.

 

- V případě podnikatele: jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefon, případně dodací adresa a číslo bankovního účtu.

 

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené při objednání služeb. Budeme zpracovávat tyto osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a ještě dalších 4 let po jeho ukončení. Po skončení smluvního vztahu budou některé údaje uchovávány za účelem plnění právních povinností nebo oprávněného zájmu, jak je detailně popsáno níže.

 

Tento způsob zpracování je nezbytný pro plnění smluvních povinností.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ Z ÚČETNÍCH, DAŇOVÝCH A DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 

6.1 Aby správce osobních údajů dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracovává údaje o přijatých platbách za služby a dále údaje obsažené v daňových dokladech fakturách, které vystavuje poskytovatelům.

6.2 Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které povinnost jejich zpracování ukládají.

 

 1. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 

7.1 Pro splnění některých smluvních nebo zákonných povinností potřebujeme spolupracovat s dalšími osobami, kteří jednají jako zpracovatelé. Tyto osoby spadají do následujících kategorií:

 

- Externí správci IT

- Antispamoví správci e-mailu

- Dodavatelé informačního systému

- Daňoví poradci

 

 1. Osobní údaje mohou být také zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud je takový krok vyžadován zákonem, zejména v případě kontroly, kdy má daný orgán zákonné právo žádat předložení osobních údajů.

 

 1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1 Pro zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů jsme zavedli veškerá nezbytná organizační, bezpečnostní a technická opatření v souladu s platnými právními předpisy. Tato opatření zahrnují preventivní kroky k zabránění neoprávněného přístupu, změně, ztrátě nebo zneužití osobních údajů.

8.2 Kromě toho jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových uložišť, včetně šifrování a aktualizací antivirových programů, a také k zajištění bezpečnosti osobních údajů v listinné podobě.

8.3 Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které byly k tomu pověřeny správcem osobních údajů.

 

 1. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

 

9.1. Pro jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@energo-assistance.cz , nebo zaslat písemný požadavek na adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu.

9.2. Tento dokument bude pravidelně aktualizován, aktuální verzi naleznete vždy na našich webových stránkách na adrese www.energo-assistance.cz

 
 
 
 
bottom of page