top of page
92948-wallpaper-american-marten-snow-cute-animals-hd-animals_edited_edited.jpg

Zdroj informací při problémech s kunami ve Vašem obydlí

Získejte přehled o možnostech, jak efektivně bojovat s kunami ve Vašem domě. Vyvarujte se chyb a neinvestujte zbytečně finance do ochrany objektu .

PHOTO-2023-02-16-22-17-32_1.jpg

Jaké jsou rizika vniku kuny do objektu?

Vniknutí kuny do objektu může přinést několik rizik a potíží, které mohou mít negativní dopady jak na samotný objekt, tak na jeho obyvatele či uživatele. Zde jsou hlavní problémy spojené s přítomností kuny v budovách: Poškození izolace a elektrických vedení: Kuny mají tendenci hrýzt do izolací a elektrických kabelů, což může vést k vážným poškozením a potenciálním nebezpečím, jako jsou zkraty a dokonce požáry. Hluk a nepohodlí: Kuny mohou být zdrojem hluku, zvláště v noci, kdy jsou nejaktivnější. Škrábání, běhání po podkroví nebo mezi stěnami může být rušivé a znepříjemňovat běžný život. Zápach a zdravotní rizika: Kuny mohou zanechávat výkaly a moč, které produkují silný a nepříjemný zápach. Tyto exkrementy mohou také představovat zdravotní riziko, neboť jsou potenciálním zdrojem bakterií a virů. Strukturální škody na budově: Kromě poškození izolace mohou kuny poškodit dřevěné konstrukce, což může vést k dlouhodobým strukturálním problémům v budově. Přenos parazitů a nemocí: Kuny mohou být nositeli různých parazitů, jako jsou blechy, klíšťata a vši, které mohou být přeneseny na domácí mazlíčky nebo dokonce lidi. Znehodnocení skladovaných materiálů: V případě, že kuny proniknou do skladovacích prostor, mohou poškodit uložené materiály, jako jsou textilie, papír nebo plastové výrobky. Zabránění vniknutí kuny do objektu vyžaduje preventivní opatření, jako je udržování čistoty okolí budovy, zajištění střech a otvorů síťovinou nebo kovovými prvky a pravidelné kontroly možných vstupních míst, kterými by kuny mohly proniknout. V případě, že už došlo k zabydlení kuny, je doporučeno obrátit se na profesionální službu pro odchyt a přesun těchto zvířat.

718718.jpg

S jakými kunami se můžeme v České republice setkat?

V České republice se nejčastěji setkáváme se dvěma druhy kun, které mají rozdílné životní prostředí a chování: Kuna lesní (Martes martes) - Tento druh kundy je typický pro lesnaté oblasti, kde obývá především staré stromové dutiny nebo hnízda jiných živočichů. Kuna lesní je většinou aktivní v noci a živí se malými savci, ptáky, ovocem a hmyzem. Má tmavě hnědou srst s charakteristickým žlutým či oranžovým límcem na krku. Kuna lesní je chráněná zákonem a je považována za užitečnou v boji proti škůdcům. Kuna skalní (Martes foina) - Kuna skalní, někdy nazývaná i kuna domácí, je častěji spojována s lidskými obydlími. Tento druh se adaptuje na život v blízkosti lidí, kde může obývat půdy, stodoly, sklepy a jiné stavební konstrukce. Kuna skalní má světlejší srst než kuna lesní a nemá tak výrazný žlutý límec. Živí se podobně jako kuna lesní, ale v její dietě může být více odpadků z lidských sídel. Oba tyto druhy kun mohou způsobovat problémy, pokud proniknou do domů nebo jiných staveb, kde mohou poškozovat izolace, kabely a další materiály. Kvůli svým adaptabilním schopnostem a inteligenci mohou být obtížně odstranitelné, pokud se jednou usídlí v nějakém objektu.

Jak poznám, že se v domě vyskytuje kuna?

Poznat, že se v domě vyskytuje kuna, můžete podle několika typických znaků. Zde jsou klíčové indikátory, které mohou naznačit přítomnost kuny: Hluky: Kuny jsou převážně noční živočichy, takže hluky jako škrábání, běhání nebo těžké kroky můžete slyšet zejména v noci. Tyto zvuky mohou pocházet z půdy, střechy, stropního prostoru nebo dokonce ze zdí. Stopy a exkrementy: Kuny zanechávají výkaly a moč, které mohou mít ostrý zápach. Exkrementy jsou obvykle dlouhé a štíhlé s zašpičatělými konci, podobné těm od koček, ale menší. Škody na materiálech: Kuny mohou kousat izolace, elektrické kabely, trámy, potrubí nebo dokonce poškodit střešní krytiny při svém vniknutí do objektu. Můžete najít také poškozené nebo rozhrabané izolační materiály. Zápach: Kuny mohou zanechávat silný zápach, který je důsledkem jejich výkalů, moči nebo samotného zápachu z žláz, které používají pro značkování teritoria. Zvířecí srst: Můžete také nalézt srst, která se kuně vyloupala, zvláště v místech, kde spí nebo se skrývá. Následky na další zvířata: Pokud máte doma další malá zvířata, jako jsou ptáci v klecích nebo ryby v jezírku, kuny mohou tyto zvířata ohrožovat nebo napadat. Pokud pozorujete některý z těchto znaků a máte podezření, že ve vašem domě může být kuna, je doporučeno obrátit se na profesionály, kteří mohou poskytnout služby odchytu a následné prevence dalšího vniknutí. Důležité je také zabezpečit všechny možné vstupy, kterými by kuna mohla pronikat dovnitř.

PHOTO-2023-02-16-22-17-33.jpg
PHOTO-2023-02-16-22-12-31.jpg

Může kuna napáchat významné škody ve Vaše domě?

Ano, kuna může ve vašem domě napáchat významné škody, které mohou mít různé důsledky, od materiálních požkození až po potenciální rizika pro bezpečnost a zdraví obyvatel. Zde jsou některé z hlavních typů škod, které kuny mohou způsobit: Poškození elektroinstalací: Kuny mají tendenci okusovat izolace elektrických kabelů, což může vést k zkratům a dokonce požárům. Opravy takových škod mohou být nákladné a zároveň nezbytné pro zajištění bezpečnosti domácnosti. Poškození izolací: Kuny si rády dělají hnízda v izolačních materiálech, které mohou rozhrabat nebo poškodit. To může vést k zhoršení tepelných vlastností budovy, což se projeví zvýšením nákladů na vytápění. Strukturální škody: Kuny mohou poškodit dřevěné komponenty budov, jako jsou střešní latě, trámy nebo dokonce střešní krytiny při svém průniku dovnitř. Tyto škody mohou být nákladné na opravu a mohou oslabit strukturální integritu budovy. Zdravotní rizika: Exkrementy a moč kun mohou představovat zdravotní riziko, zvláště v uzavřených nebo špatně větraných prostorách. Mohou obsahovat patogeny, které mohou způsobit různé choroby. Zápach: Kuny zanechávají silný zápach, který může být obtížně odstranitelný, zvláště pokud se jedná o výkaly nebo moč v teplem nebo vlhkem prostředí. Konflikt s domácími mazlíčky: Kuny mohou být agresivní vůči menším domácím zvířatům, jako jsou kočky nebo psi, a mohou být zdrojem stresu pro tato zvířata. Pokud zjistíte, že máte kunu v domě, je důležité jednat rychle a zvážit profesionální pomoc pro její odchyt a zamezení dalších škod. Dále je dobré zabezpečit domov tak, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.

Elektrický ohradník proti kunám?Zaručené řešení pro Vás dům.

Elektrický ohradník může být efektivním řešením pro odrazení kun od vstupu na určité oblasti, jako jsou zahrady, střechy domů, sklepy nebo půdy. Elektrický ohradník vytváří fyzickou bariéru, která vydává krátké elektrické šoky. Tyto šoky jsou pro zvířata nepříjemné, ale nejsou pro ně smrtelné ani nezpůsobují trvalé zranění. Jak elektrický ohradník funguje proti kunám? Náprava chování: Elektrický šok, který ohradník vydává, působí jako odstrašující prostředek, který naučí kuny, že překročení ohradníku není příjemné. Po několika pokusech by měly kuny ohradník začít vyhýbat. Flexibilita umístění: Elektrické ohradníky lze instalovat kolem stromů, po obvodu budovy, na střechy, nebo kolem konkrétních oblastí, jako jsou chovatelské stanice nebo kurníky. Prevence: Kromě toho, že odrazují stávající kuny, může elektrický ohradník sloužit jako preventivní opatření proti novým kunám, které se pokoušejí vstoupit do oblasti. Důležité aspekty při použití elektrického ohradníku: Bezpečnost: Ujistěte se, že ohradník je instalován správně a bezpečně, aby nedocházelo k nechtěným úrazům lidí nebo jiných zvířat. Údržba: Pravidelně kontrolujte ohradník, zda není poškozený a zda správně funguje. Vegetace nebo vlhkost může způsobit zkrat nebo snížit účinnost ohradníku. Legislativa: Před instalací elektrického ohradníku se informujte o místních zákonech a předpisech. V některých oblastech může být použití ohradníků regulováno, zejména v rezidenčních oblastech. Elektrický ohradník je tedy možnost, jak chránit svůj majetek před kunami, ale je důležité zvážit všechny aspekty jeho použití a zajistit, aby byl používán bezpečně a efektivně.

46001-marten-control-insulator-4.jpg

Proč jsou pachové ohradníky proti kunám neúčinné?

Pachové ohradníky mohou být proti kunám neúčinné z několika specifických důvodů, které souvisí s přirozeným chováním a adaptabilními schopnostmi těchto zvířat: Vysoká adaptabilita: Kuny jsou velmi adaptabilní zvířata, která dokáží žít v různých prostředích a snadno se přizpůsobují různým situacím. Tato schopnost adaptace zahrnuje i zvykání si na různé pachy, které by je měly odradit od vstupu na určité území. Zvykání na pach: Stejně jako mnoho jiných zvířat, i kuny se mohou naučit ignorovat pachy, které jsou používány k jejich odpuzování. Přestože mohou být některé pachy zpočátku účinné, kuny se s nimi mohou časem "smířit", což snižuje efektivitu pachových ohradníků. Významná motivace: Pokud kuny najdou oblast atraktivní, například kvůli dostupnosti potravy nebo vhodným místům pro hnízdění, jejich motivace překonat pachové bariéry může být silnější než odstrašující účinek těchto pachů. Ovlivnění vnějšími faktory: Vnější faktory jako je počasí mohou výrazně ovlivnit účinnost pachových ohradníků. Déšť, sníh, silný vítr nebo vysoké teploty mohou pach rozptýlit nebo zeslabit. Omezený dosah: Pachové ohradníky často pokrývají jen omezenou oblast a kuny mohou jednoduše najít cestu kolem pachové bariéry, zejména pokud je oblast velká a ohradník nepokrývá všechny možné přístupy. Z těchto důvodů se doporučuje používat proti kunám spíše jiné metody kontroly, jako jsou mechanické bariéry, elektrické ohradníky nebo vizuální odstrašovače, které mohou být účinnějšími alternativami k pachovým ohradníkům.

PHOTO-2023-02-16-22-12-32.jpg

Proč jsou zvukové plašiče proti kunám neúčinné?

Zvukové plašiče proti kunám mohou být neúčinné z několika důvodů, které souvisejí s přirozeným chováním a adaptabilitou těchto zvířat: Adaptace a zvyknutí: Kuny, stejně jako mnoho jiných zvířat, mají schopnost rychle se adaptovat na nové podmínky včetně opakovaně vysílaných zvuků. Počáteční efekt zvukového plašiče může být účinný, ale kuny se mohou zvuku zvyknout a přestat ho vnímat jako hrozbu. Nedostatečná intenzita nebo dosah zvuku: Některé zvukové plašiče nemají dostatečný dosah nebo intenzitu zvuku, aby kuny účinně odpuzovaly, zejména v prostředí s mnoha překážkami nebo ve velkých otevřených prostorech. Frekvence zvuku: Zvukové plašiče obvykle vydávají zvuky ve frekvenčním spektru, které je slyšitelné pro kuny. Nicméně, pokud frekvence není správně nastavena nebo pokud se zvuky časem nemění, kuny mohou zvuk ignorovat nebo se naučit, že zvuk není spojen s reálným nebezpečím. Rozmanitost chování kun: Kuny jsou velmi chytrá a přizpůsobivá zvířata. Některé jedince může zvuk plašit, zatímco jiné to nemusí ovlivnit. To znamená, že účinnost zvukových plašičů může být velmi proměnlivá. Ovlivnění vnějšími podmínkami: Vnější podmínky jako jsou vítr, déšť nebo urbanistický hluk mohou efektivitu zvukového plašiče snižovat tím, že zvuk rozptylují nebo utlumují. Z těchto důvodů mohou být zvukové plašiče proti kunám považovány za méně účinné nebo jako pouze dočasné řešení. V mnoha případech se vyplatí přejít na jediné jisté řešení ve formě elektrických ohradníků.

PHOTO-2023-02-16-22-12-33_1.jpg

Představují Elektrické ohradníky proti kunám vhodnou alternativu ochrany domu proti kunám?

Elektrické ohradníky mohou být účinnou alternativou pro ochranu domů proti kunám, ale jejich použití vyžaduje pečlivé zvážení několika faktorů: Účinnost: Elektrické ohradníky fungují na principu vysílání krátkých elektrických impulsů, které pro zvířata představují nepříjemný, ale neškodný šok. Tento šok působí jako silný odstrašující prostředek a může účinně zabránit kunám v přístupu na ošetřené oblasti. Bezpečnost: Je důležité zajistit, že elektrický ohradník nebude představovat riziko pro lidi, domácí zvířata nebo divokou faunu, která není cílem ochrany. Ohradníky by měly být instalovány tak, aby byly bezpečné a aby se zabránilo náhodnému kontaktu. Legislativa: V některých zemích může být použití elektrických ohradníků regulováno zákonem, zvláště ve městských oblastech. Je důležité zkontrolovat místní předpisy a zjistit, zda je jejich použití povoleno. Instalace a údržba: Správná instalace a pravidelná údržba jsou klíčové pro efektivitu elektrických ohradníků. To zahrnuje zajištění, že ohradník má správné napětí a že vodiče nejsou poškozeny nebo přerušeny. Etické hledisko: Uvažování o etických aspektech používání elektrických ohradníků je také důležité. I když šok způsobený ohradníkem není smrtelný, je to přesto forma fyzického trestu pro zvířata, která se mohou snažit vstoupit do oblasti. Celkově, elektrické ohradníky mohou představovat efektivní řešení pro ochranu majetku proti kunám, pokud jsou používány zodpovědně a v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními standardy.

PHOTO-2023-02-16-22-12-35.jpg
1848-801022.webp

Jaké jsou příznaky přítomnosti kuny v domě?

Přítomnost kuny v domě může způsobit různé problémy a být doprovázena několika jasnými příznaky. Zde jsou některé z nejčastějších znaků, které mohou ukazovat na to, že máte kunu na půdě nebo jinde v domě: Zvuky: Typickým příznakem jsou hluky pocházející z půdy nebo stropu, zejména v noci. Kuny jsou noční zvířata, a tak můžete slyšet škrábání, běhání, dupání nebo jiné zvuky, když se kuny pohybují nebo hrají. Stopy a exkrementy: Můžete najít stopy kun nebo jejich exkrementy na půdě, ve sklepě nebo v jiných částech domu. Exkrementy kun jsou obvykle dlouhé, válcovité a mohou mít viditelné zbytky jídla, jako jsou kosti nebo semena. Škody na izolaci a kabelech: Kuny mohou kousat a drásat izolaci, dřevo, kabely a další materiály, což může vést k poškození vašeho domu. Mohou rovněž roztrhat izolaci ve snaze vytvořit si hnízdo. Zápach: Kuny mohou zanechat silný, nepříjemný zápach, který může pronikat do bytových prostor. Může to být zápach jejich moči, výkalů nebo zkaženého jídla, které přinesly dovnitř. Vidění kuny: I když jsou kuny hlavně noční zvířata, můžete je někdy spatřit vstupovat nebo vycházet z otvorů nebo průchodů v domě, zejména za soumraku nebo brzy ráno. Pokud máte podezření, že v domě máte kunu, je důležité obrátit se na profesionála, který vám pomůže s humánním odchycením a vyřešením situace. Je také důležité zabezpečit vstupní otvory a průchody, aby se zabránilo dalšímu vnikání kun do domu.

Jak se kuny dostávají do domu?A jaké je vhodné zvážit preventivní opatření před opětovným vnikem kuny?

Kuny, obzvláště kuny lesní (Martes martes) a kuny skalní (Martes foina), jsou známé svou obratností a schopností proniknout do lidských obydlí. Tyto zvířata hledají v domech úkryt, potravu nebo místo pro vytvoření hnízda, zejména v chladnějších měsících. Zde jsou některé běžné způsoby, jak se kuny dostávají do domů: Střechy a půdy: Kuny mohou využít malé mezery nebo otvory ve střeše, pod střešními taškami nebo ve střešním okapu k vniknutí do půdních prostor. Často se také dostávají dovnitř skrze poškozené střešní krytiny nebo nezabezpečené ventilační otvory. Stěny a izolace: Pokud jsou v obvodových zdech domu trhliny nebo otvory, kuny je mohou využít k průniku dovnitř. Mohou také pronikat skrze poškozené izolace ve stěnách. Sklepy a základy: Nezabezpečené otvory, jako jsou ventilační mřížky nebo trhliny v základech, mohou být dalšími vstupními body pro kuny. Otvory pro potrubí a kabely: Kuny mohou vstoupit do domů skrze otvory, které jsou určené pro průchod různých instalací, jako jsou vodovodní potrubí, kanalizace nebo elektrické kabely. Dveře a okna: Nezavřená nebo špatně utěsněná okna a dveře mohou kunám také umožnit vstup, i když toto není jejich nejběžnější způsob vniknutí. Prevence a ochrana proti kunám: Ujistěte se, že všechny otvory ve střechách, stěnách a kolem základů jsou dobře utěsněné. Použijte pevné kovové nebo plastové mřížky k zabezpečení ventilačních otvorů a okapů. Regularní kontrola střechy a opravy poškozených částí mohou zabránit vniknutí kun. Zabezpečení potravin a odpadků uvnitř domu a na dvore tak, aby nepřitahovaly kuny. Když již kuny proniknou do domu, mohou způsobit značné škody na izolaci, elektrických kabelech a dalších strukturách, takže preventivní opatření jsou důležitá k ochraně vašeho domova před těmito zvířaty.

Image by Zdeněk Macháček
Image by Zdeněk Macháček

Slyšíte na půdě hluk v nočních hodinách?Objevili se vlhká, či mokrá místa na sádrokartonu?Nacházímě exkrementy okolo objektu?Pak Vás možná navštívila kuna.

Pokud zaznamenáváte hluk na půdě během nočních hodin, objevují se vlhká nebo mokrá místa na sádrokartonu, a nacházíte exkrementy kolem objektu, je velmi pravděpodobné, že se jedná o návštěvu kuny. Kuna je aktivní hlavně v noci, což vysvětluje noční hluky, a její přítomnost může vést k poškození izolace a stavebních materiálů, což může způsobit vlhkostní skvrny na stěnách a stropu. Exkrementy nalezené kolem objektu jsou dalším jasným indikátorem. Zde je několik kroků, jak řešit situaci: Inspekce a identifikace: Proveďte důkladnou inspekci domu a zjistěte potenciální vstupní místa, která mohla kuna využít k vniknutí. Vyhledejte také případné stopy nebo zjevné důkazy její přítomnosti, jako jsou exkrementy nebo stopy na izolaci. Zabezpečení domu: Uzavřete všechny možné vstupy, které kuna mohla použít, včetně otvorů v střeše, prasklin ve stěnách a otvorů pro potrubí. Použijte pevné materiály, jako je kovová síť nebo pevné dřevěné desky, které odolají pokusům o znovuotevření. Odstranění kuny: Pokud se kuna stále nachází ve vašem domě, může být třeba ji odborně odchytit a bezpečně přemístit. V některých zemích je potřeba povolení pro odchyt divokých zvířat, proto je vhodné kontaktovat profesionály specializující se na odchyt. Opravy škod: Jakmile je kuna odstraněna a vstupy jsou zabezpečeny, je třeba opravit všechny škody, které způsobila. To může zahrnovat opravu izolace, výměnu poškozených částí sádrokartonu a řešení vlhkostních problémů. Prevence: Aby se předešlo opětovnému vniknutí kuny nebo jiných škůdců, je dobré udržovat čistotu okolo domu, neuchovávat potraviny nebo odpadky venku a pravidelně kontrolovat a udržovat stav budovy. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi řešit situaci sami, nebo se obáváte o bezpečnost, doporučuje se obrátit na profesionální službu, která se zabývá odchytáváním zvířat nebo škůdci.

Může kočka či pes vypudit kun z domu?

Domácí zvířata jako kočky a psi mohou hrát roli v odstraňování nebo odrazování kun z vašeho domova, ale jejich schopnost vypudit kunu závisí na několika faktorech a není to záruka. Psi: Některé plemena psů, obzvláště ty, které mají silný lovecký instinkt, mohou být efektivní v odrazování kun z vaší nemovitosti. Psi často štěkají a chovají se agresivně při detekci cizího zvířete, což může kunu odstrašit od dalšího průzkumu nebo osídlení oblasti. Velké nebo aktivní plemeno psa může být zvláště účinné v udržení kun mimo obydlené oblasti. Kočky: Kočky jsou obecně méně účinné proti kunám, protože kuny jsou obvykle větší a mohou být agresivnější. Kočka může kunu zahnat nebo ji udržet na distanci, ale je méně pravděpodobné, že by kunu kompletně vyhnala, pokud je kun již zabydlena. Přestože přítomnost psa nebo kočky může pomoci odstrašit kuny od návštěvy vašeho domu, spoléhat pouze na domácí zvířata pro kontrolu a odstranění kun není spolehlivé řešení. Kuny mohou být velmi inteligentní a opatrné a mohou se naučit vyhýbat se setkání s domácími zvířaty. Další opatření: Pro efektivnější a dlouhodobé řešení problému s kunami je nejlepší kombinovat několik metod, včetně: Zabezpečení domu - Zajistěte, aby všechny potenciální vstupy byly uzavřeny a že střechy, půdy a sklepy jsou dobře zabezpečené proti vniknutí kun. Odstraňování lákadel - Kuny jsou přitahovány potravinami, takže je důležité ukládat odpadky v uzavíratelných nádobách a nezanechávat jídlo venku. Profesionální odchyt - Pokud máte trvalé problémy s kunami, může být vhodné obrátit se na profesionální službu pro odchyt škůdců. Všechny tyto kroky společně mohou výrazně přispět k udržení vašeho domova volného od kun a jiných nežádoucích návštěvníků.

Image by Greg Johnson
bottom of page